Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 2 juni 2021

Zorgen over onderbesteding door coronacrisis

Jaarlijks investeert de provincie Overijssel miljoenen euro’s op tal van terreinen. Voor het afgelopen jaar werd zelfs meer dan normaal begroot, omdat de coronacrisis daar om vroeg. Maar D66 Overijssel concludeert woensdag 2 juni 2021 tijdens het debat over de jaarrekeningen van de provincie dat er juist fors minder is uitgegeven dan de bedoeling was. D66-Statenlid Renilde Huizenga: “Bij heel veel onderdelen en posten staat nu als reden dat het niet benut is: de coronacrisis. Soms gaat het om bijna het hele bedrag. Dat is erg verontrustend.”

Groot verschil tussen begroting en resultaat

Over de jaarstukken is Renilde over het algemeen positief. “Uit alle cijfers blijkt dat we weer middelen aan de algemene reserves gaan toevoegen, dus de ratio’s zijn niet ongunstiger na een jaar van crisis.” En toch branden er nog wel een paar prangende vragen op Renilde’s lippen. “Uit het budgettair perspectief blijkt dat we op de lange termijn er niet meer zo gunstig voorstaan. Maar hoe kan het dat we dan zo’n groot verschil hebben tussen begroting en resultaat? Roept de coalitie niet te snel dat we flink investeren, maar als het resultaat eraan komt blijkt dat we dat niet halen?”, hield ze Gedeputeerde Staten voor.

Meer uitleg van GS

Ook ten aanzien van de onderbesteding wilde Renilde graag meer uitleg van GS. “In de jaarstukken komt duidelijk naar voren dat op alle opgaven we niet dat hebben gerealiseerd wat begroot was. Bijna overal is de coronacrisis de reden. Hoe komt dat? Waren er te weinig aanvragen? Heeft het college zelf te weinig ideeën? Gaat het om te weinig eigen bijdragen van derden? Of te ingewikkelde of strikte criteria?”

Hebben te maken met urgente thema’s

De onderbesteding vanwege de coronacrisis baart D66 Overijssel zorgen. Renilde: “We hebben te maken met urgente thema’s als droogte, stikstofaanpak, de woningopgave en ook nu vooral de steun voor MKB en ondernemers en dan lees ik dat de gebiedsgerichte aanpak van verschillende themas juist  achterlopen. Dus hoe gaat de coalitie nu versnellen de komende twee jaar om de doelen te behalen?”

Gedeputeerde: niet alleen sprake van onderbesteding

In antwoord op de vragen gaf gedeputeerde Van Hijum woensdag aan dat het lastig is om vooraf de exacte uitgaven te ramen, maar dat de gebruikte methode voor de provincie de beste is. Verder liet hij weten dat er tijdens de coronacrisis niet alleen sprake is van onderbesteding, maar dat er bijvoorbeeld op de digitaliseringsvouchers juist meer aanvragen binnenkwamen dan dat er vouchers beschikbaar waren. Renilde erkende in haar reactie dat er inderdaad ook veel werk was verzet door het ambtelijk apparaat en het provinciebestuur, maar ze wilde wel graag reflectie van de gedeputeerde op het feit dat er afgelopen zomer door GS in de media juist veel aandacht was gevraagd voor de forse investeringen die de provincie zou doen om de gevolgen van de coronamaatregelen te beteugelen. En nu blijkt dat op veel vlakken juist die investeringen veel lager uitpakken dan vooraf ingeschat.

Er volgt een vervolggesprek tussen de gedeputeerde en de Statenfracties over onder meer de onderbesteding en het houden van grip op ramingen.