Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 november 2018

Zonnepark in Olst-Wijhe dankzij gezamenlijke ambitie

Op zondagmiddag 25 november 2018 bracht ik, samen met o.a. collega Statenlid Mathijs Perton, een bezoek aan een initiatief van de inwonerswerkgroep Noordmanshoek en de coöperatie “Goed veur Mekare”, dat zich richt op realisatie van een zonnepark in Wijhe.

 

Dit is een lokaal burgerinitiatief voor een nieuwe invulling van een terrein. Dit gebied van 25 hectare is jaren geleden door de gemeente gekocht om er een bedrijventerrein aan te leggen. Als gevolg van de crisis ging dat niet door, waarna Olst-Wijhe de grond weer als landbouwgrond in de boeken zette. De vroegere vier eigenaren pachten de grond nu van de gemeente.

 

Na een kijkje op de locatie zelf – nabij het huidige industrieterrein bij Meesters – en een gesprek met direct omwonenden en belangstellenden, vertrokken we naar het Infocentrum Den Nul.

 

Landschap

Hans van Vliet, secretaris van de coöperatie, presenteerde de plannen. Het Zonnepark moet ingepast worden in de omgeving en de werkgroep Noordmanshoek wil daarnaast ruimte maken voor bosbouw, poelen, natuurvriendelijke akkerbouw, boomgaard en versterking/vergroting van landschapselementen. Herman Lankhorst van de werkgroep vertelde o.a. over het tot nu toe doorlopen proces en wat er nog nodig is om de gehele zaak rond te krijgen.

 

De coöperatie bestaat uit 250 leden die alle het doel onderschrijven: de realisatie van een Zonnepark van 5-6 hectare. De leden dragen 10% van de investeringen.

De werkgroep Noordmanshoek bestaat uit initiatiefnemers van omwonenden en geïnteresseerden.

 

Ambities

Matthijs en ik waren onder de indruk van de ambities en de professionele aanpak. Het is goed om te zien dat deze groep mensen binnen anderhalf jaar al zover is met hun plannen. En dat de aanvraag voor vergunningen en fondsen ook al bijna gereed is.

 

Politiek

Dit lukt alleen als ook de gemeente tijdig meewerkt. De gemeente heeft nu ambtelijke steun geboden en ook de Provincie stelde startmiddelen beschikbaar.

Natuurlijk blijft de politiek straks beoordelen of de uitgangspunten voldoende tot hun recht komen. In het verdiepende gesprek na de presentaties werd ons duidelijk dat de werkgroep en ook de coöperatie graag voortgang willen boeken. Met als doel: een belangrijke bijdrage aan een duurzame, natuurminnende en educatieve gemeente Olst-Wijhe.

 

Parel van Wijhe

Noordmanshoek heeft naar mijn mening dan ook alles in zich om een ‘parel van Wijhe’ te zijn. Plek voor energie, lokale groenten en fruit uit het voedselbos, binding van CO2door aanplant van een bos, ruimte voor poelen en ruimte voor de boer. Een megaproject over 25 hectare, direct gelegen naast de Stegemanfabriek. Een plek nabij én voor het dorp. Een plek die bovendien bij zal dragen aan de duurzaamheidsopgave van de gemeente en ons gezamenlijke Akkoord van Parijs.

 

Doorzettingsvermogen en ambitie

Kortom, om onze noodzakelijke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te verwezenlijken, zullen we allemaal aan de slag moeten. In Olst-Wijhe laten inwoners dat zien. Er is doorzettingskracht en de ambitie om het voor elkaar te krijgen.

 

Met dank aan fractie en bestuur van D66 Olst-Wijhe voor het organiseren zaten we daarna nog goed na te praten en toastten we op deze mooie waardevolle zondagmiddag.

 

Wybren Bakker

Fractievoorzitter Statenfractie D66 Overijssel