Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 5 november 2021

Zij die na ons komen verwachten nu heldere keuzes

“D66 Overijssel kiest.

Wij zien de noodzaak om radicalere keuzes te maken vanuit de lijnen:

1; de natuur herstellen en

2; de aarde koelen met gezondheid als rode draad door het hele beleid.

Dat is nodig voor mens, voor flora en fauna”

Dit was de kern van onze inbreng bij de behandeling van de perspectiefnota 2022 van GS. We stemden tegen deze GS nota omdat onze inzet (en die van de voltallige oppositie) onvoldoende werd gehoord. Nu ligt de conceptbegroting 2022 voor ter behandeling en maken we de balans op. We duwen met al onze energie in de door ons gewenste richting.

 

2022 is het laatste volle jaar van deze coalitie. De volgende begroting zal beleidsarm zijn omdat we dan alweer verkiezingen hebben. Dus mag je verwachten dat alle coalitiepartijen in de plannen van 2022 zich voluit herkennen. Iedereen is wat gegund. Maar wat? Welke partij heeft het meest van haar doelen weten te verzilveren? Rankingen doen we niet aan, maar wat is onze algemene beoordeling? Dan lijkt de SGP vooral een stempel op het verhaal te drukken.

Het pappen en nathouden, het op de winkel passen, het vooruitschuiven, het procesmatig voortkabbelen druipt over alles heen. De noodzakelijke slagkracht zien we niet terwijl de mondiale crisis voortgaat.  Wij zien de voortzetting van beleid wat al langer is afgesproken zonder echte heroverwegingen. Ze vragen enkel het Rijk om extra middelen voor “natuurherstel” en “de aarde koelen” en ook haalt de coalitie  zo mogelijk extra middelen uit de EU.

 

De vraagt doemt op: welke bijdrage levert deze coalitie in de provincie echt om de mondiale problemen NU ook mee aan te pakken? En dan is het (bijna) stil. En overheerst de zwaar conservatieve deken over alle inzet. De ruim 300 miljoen gaat op aan lopende zaken en procesgeld. En als er iets anders nodig is dan moet geld van elders komen. Het Rijksinfuus is nodig. Je kunt je langzaam afvragen of de provincie als bestuurslaag nog zin heeft als de echte opgaven van vandaag door Rijksmiddelen moeten worden aangepakt. Je zou kunnen gaan fantaseren om van de provincie dan maar een uitvoeringsorgaan van de landelijke overheid te maken. Dan maar opschalen naar een regio Oost niveau en sterker samenwerkende gemeenten.

 

Het eerdere provinciale uitvoeringsbeleid (waar ook D66 toen voor tekende) voortzetten snappen wij goed en zijn we niet tegen! Maar als we met de kennis van NU keuzes moeten maken kiest D66 Overijssel anders: nu middelen inzetten voor natuurherstel en de aarde koelen en toekomstperspectief bieden om te kunnen veranderen. Dat is niet alleen op de winkel passen, maar ondernemen en handelen en echt een verandering in gang zetten.

 

Dat is noodzakelijk voor hen die na ons komen. Dat noemen sommige partijen: rentmeesterschap! D66‘ers noemen dat vooruit kijken en je gezonde verstand gebruiken!