Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 24 april 2020

West-Overijssel maakt serieus werk van energietransitie

zon

Het concept bod van de regionale energiestrategie (RES) voor West-Overijssel is klaar. Nadat vorige week de Twentse plannen al bekend werden is er nu ook duidelijk hoe de regio West-Overijssel de energietransitie vorm wil geven. D66 Overijssel is erg enthousiast over het voorstel.

 

Zwolle, 23 april 2020

De elf gemeenten van West Overijssel hebben de afgelopen periode hard gewerkt. Samen met de provincie, waterschappen en netbeheerders komen zij met een plan voor de regionale invulling van het nationale klimaatakkoord. Kern van dat plan is de grootschalige opwek van zonne- en windenergie. Daarbij staan echter ook de kwaliteit van het landschap en maatschappelijke acceptatie centraal. Fractievoorzitter Wybren Bakker van D66 Overijssel is uitermate positief: “Er ligt nu een weloverwogen begin voor de RES West-Overijssel. Nu kunnen we eindelijk om tafel met inwoners en lokale volksvertegenwoordigers om de plannen verder te ontwikkelen,” aldus Bakker. Als fysieke ontmoetingen voorlopig niet kunnen dan moet er maximale ruimte komen voor digitale raadplegingen. Volgens Bakker moet de provincie daarbij ondersteunen.

Voorwaarden

D66 onderschrijft een aantal belangrijke signalen van de bestuurders van gemeenten en waterschappen in West Overijssel: Het op korte termijn verzwaren en uitbreiden van het elektriciteitsnetwerk heeft voor West Overijssel prioriteit. Ook duidelijkheid over SDE-subsidies is aldus de bestuurders een belangrijke randvoorwaarde. Financiële steun van het ministerie zorgt ervoor dat haalbare projecten op het gebied van wind en zon kunnen worden gerealiseerd. Ook op het gebied van de warmtetransitie is meer duidelijkheid nodig om geothermie en groengas verder te ontwikkelen.

Ambitie

Aan de voorkant werd voor West-Overijssel een capaciteit berekend om jaarlijks 1,1 TWh duurzame energie op te wekken. De huidige plannen zijn een stuk ambitieuzer: Daarin gaat de regio voor 1,6 TWh groene energie in 2030, genoeg voor een kleine 500.000 huishoudens.“Dat West-Overijssel zich committeert om ruim aan de doelstellingen te voldoen is geweldig,” vindt Bakker. “Net als Twente trouwens. De beide Overijsselse regio’s maken serieus werk van de energietransitie.”

Inwoners en lokaal initiatief

D66 Overijssel wil dat inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties wezenlijke invloed krijgen bij het verdere besluitvormings- en uitvoeringsproces van de RES. Er zijn veel lokale initiatieven in Overijssel. De uitvoering  van de RES moet daarop aansluiten en in dit plan is daar ook ruimte voor. Alleen zo kunnen de ambities ook waargemaakt worden.

Solidariteit

Wat D66 betreft worden groepen die financieel minder draagkrachtig zijn als eerste ondersteund bij de energietransitie. Zo ervaren zij ook het snelst de voordelen ervan. Gemeenten en de provincie moeten ervoor zorgen dat iedereen – ongeacht de dikte van de portemonnee – de kans heeft om mee te doen.

Ook solidariteit tussen gemeenten is cruciaal om tot de beste oplossingen te komen, omdat niet iedere gemeente even veel buitengebied met ruimte voor energieopwekking heeft. De West-Overijsselse gemeenten benadrukken dan ook dat ze intensief gaan samenwerken onder het principe “samen uit samen thuis”. Naast het delen in de regio van duurzaam opgewekte warmte wordt er bijvoorbeeld ook samen gekeken naar de mogelijke oprichting van een regionaal energiebedrijf.

Innovatie

Verder signaleert de regio nog forse uitdagingen waarvoor ze bij het Rijk nadrukkelijk hulp vraagt. D66 is blij dat West-Overijssel ook innovatieve ontwikkelingen zoals geothermie en groen gas verder gaat verkennen. Daarbij wegen ook de kosten mee: Middelen die tegen de beste prijs leiden tot de grootste daling van CO2 krijgen wat D66 betreft de voorkeur. De overstap naar duurzame energieopwekking biedt in West-Overijssel ook kansen voor nieuwe economische activiteiten en bedrijvigheid.

De plannen worden nu eerst landelijk doorgerekend en daarna definitief bevestigd in gemeenteraden, Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van de Waterschappen.