Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 26 oktober 2011

Wat is bestuurlijke betrouwbaarheid waard?

In Overijssel lopen veel integrale gebiedsprocessen. Dat zijn processen waarbij gebieden een kwaliteitsimpuls krijgen voor natuur, milieu, water(kwaliteit) en landbouwversterking. In een goed integraal gebiedsproces gaan al deze zaken hand in hand. Dit zijn processen waar goed onderbouwd, in een mooi interactief proces met het gebied zelf, plannen zijn ontwikkeld.

Onbetrouwbaarheid
Maar deze gebiedsprocessen liggen voor het grootste deel op slot in Overijssel. De oorzaak is dat de provincie voor de financiële dekking van deze plannen rijksgeld zou gebruiken. CDA-staatssecretaris Bleker heeft de eerder toegezegde gelden weer ingetrokken. Deze onbetrouwbaarheid zorgt er voor dat de provincie een financieel probleem heeft. De provincie heeft immers financiële toezeggingen gedaan op basis van dit rijksgeld.

Politieke realiteit
Dan is de vraag: wat doen wij nu als provincie? D66 wil deze processen en projecten doorzetten met eigen vermogen van de provincie zelf. Dat is in het belang van het gebied en in het belang van een betrouwbare overheid. Dat geld hebben we. De provincie heeft Essent verkocht en dat levert 1,3 miljard euro op. De coalitie in Overijssel maakt andere keuzes. Afspraken waar de provincie om juridische redenen niet op terug kan komen brengen ze tot uitvoering, voor de rest geeft ze aan ‘geen geld te hebben’. Maar dat er geen geld is, is de politieke realiteit, niet de feitelijke realiteit. De provincie steekt het eigen vermogen liever in gigantische hoeveelheden asfalt dan in kwaliteit van ons landelijk gebied. D66 is hier buitengewoon teleurgesteld over.