Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 november 2018

Waar plant jij jouw boom?

Met het actieplan 1,1 miljoen bomen wil D66 Overijssel werken aan vergroening, verduurzaming en een leefbaarder Overijssel. Daarvoor dient D66 Overijssel een motie in tijdens de begrotingsvergadering van Overijssel.

 

Wybren Bakker (Fractievoorzitter D66 Overijssel): ‘Vergroening van stad en platteland draagt bij aan verbetering van het klimaat en de leefbaarheid. Een bomenplan maakt onderdeel uit van het gesprek aan de klimaattafels. D66 wil dat Overijssel zich al voorbereid en een plan gaat opstellen’.

 

Overijssel heeft ruim 1,1 miljoen inwoners. Vergroening van de leefbaarheid van stad en platteland maakt onderdeel uit van het vastgestelde natuurbeleid. Nu al kunnen we toewerken naar het realiseren van meer bomen in Overijssel. Zo maken we een groener, duurzamer en leefbaarder Overijssel.

 

Samen met alle natuurpartners dient het plan gemaakt te worden en bij de uitvoering is de ambitie van D66 dat elke inwoner mee kan denken en voorstellen kan doen over de plek van plaatsing van zijn/haar ‘eigen’ boom.