Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 8 mei 2019

Voortgangsbericht coalitievorming Overijssel

Op 8 mei heeft de informateur zijn advies voor een nieuwe coalitie in Overijssel gepresenteerd. D66 zit daar niet bij. CDA, VVD, CU, PvdA en SGP gaan over tot formeren. Men noemt dat “door het midden”. Ik duid het als een centrumrechtse coalitie. Als D66 gaan we met volle energie (constructief) oppositie voeren!.

 

De nieuwe informateur heeft in de afgelopen week twee gesprekken met ons gevoerd. Eerst was de verkenning gericht op de mogelijke bereidheid van D66  in te stappen in een college met Forum. Dit hebben we als onwaarschijnlijk beoordeeld. Zonder dat we blokkades opwierpen waren we bereid tot gesprekken. Onder leiding van de informateur is toen een gesprek met Forum geweest hetgeen bij ons niet leidde tot nieuwe inzichten. Dat de informateur uit dat gesprek geconcludeerd heeft dat deze optie niet werkbaar zou worden begrijpen we. Ook is toen “via het midden” met D66 erbij aan de orde geweest en ontstond enige verwachting bij ons dat dit mogelijk haalbaar zou kunnen zijn ook al was onze grootste wens de huidige coalitie aan te vullen met GroenLinks (als een van de winnaars). Helaas is er een ander advies van de informateur. Zoals het er nu voorstaat doen we niet mee in de nu beoogde coalitie. We moeten er van uitgaan dat deze formatie slaagt.

 

Terugkijkend:

  • Kunnen we trots zijn op de resultaten van de afgelopen 4 jaar en was er een helder D66 geluid vanuit de fractie en was er uitstekende inzet van onze gedeputeerde;
  • Hebben we vastgehouden aan onze idealen en principes en hebben we daaraan geen concessies gedaan;
  • Is door ons geen enkele partij bij voorbaat uitgesloten, want we spraken met iedereen en zochten constructief naar wat mogelijk was;
  • Is steeds eenduidig uitgedragen welke “ideale” nieuwe coalitie voor Overijssel nu nodig is. Daar hoort, wat ons betreft, een winnaar bij toch wilden wij ook bewegen naar een haalbare brede coalitie.

 

Hoe nu verder? De toekomstige nieuwe rolverdeling in de Staten zal wennen zijn. Maar jullie kunnen er van ons op aan dat we de komende jaren (constructief) oppositie gaan voeren vanuit ons programma. Daarbij blijven we vasthouden aan onze idealen en principes met als resultaat dat we keihard gaan werken om die idealen en principes zoveel mogelijk te verwezenlijken.

 

Met vriendelijke groet namens de fractie en Annemieke,