Steun ons en help Nederland vooruit

5. Koester de grondrechten en gedeelde waarden

De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst.

Lichamelijke integriteit, geweldloze oplossing van belangenconflicten en een respectvol gehanteerde vrijheid van meningsvorming en uiting, inclusief respect voor onze democratische rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden.

Die waarden zijn universeel en zonder meer bovengeschikt. Wij beschermen de grondrechten van onszelf en anderen.

Bijvoorbeeld:

Privacy beschermen

In de internationale strijd tegen het terrorisme moet Nederland verschillende maatregelen kritisch tegemoet treden en altijd evalueren op effectiviteit. Om die reden moet Nederland ook niet kritiekloos meewerken aan het verstrekken van passagiersgegevens aan allerlei landen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018