Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 11 juli 2022

Van burgerlid naar Statenlid

De huidige Statenperiode zou ik afmaken als burgerlid; zo dacht ik. Niet in de Statenzaal, maar wel meedraaien in de fractie, het woord voeren in commissies en deelnemen aan informatiebijeenkomsten en werkbezoeken. Ik noem die altijd “schoolreisjes”; informatief, je komt nog ergens, hoort nog eens iets en je maakt mede-Staten- en -burgerleden op een andere manier mee.
-Ik schets dit wervend, want we hebben een nieuw burgerlid nodig. Ik ben immers per mei, na het vertrek van Kyra Selles, doorgeschoven naar de Statenfractie-. Ik neem daar in elk geval haar onderwerp Verkeer/Vervoer/Mobiliteit over. Mijn vak, ik heb er een warm plekje voor, en werk ook in die hoek.

De Statenvergadering van 6 juli was een mooie vuurdoop. Daar werd de Perspectievennota besproken, waarin de wissels worden gesteld voor de volgende begroting. Drie opgaven staan centraal:

– Klimaatverandering en Energietransitie
– Natuur en Landbouw
– Mobiliteit en Verstedelijking

Ik bracht namens onze fractie naar voren dat we steun geven aan die lijn, maar dat het krachtiger en concreter moet. We vinden het te vaag, te weinig politiek en met te weinig focus. Het zit erg in de categorie “daar kun je niet tegen zijn”. We vragen van GS:

– Maak deze opgaven echt zichtbaar door geldstromen en ambtelijke inzet in die richting te verschuiven;
– Geef allerlei vormen van samenwerking die de provincie al kent, aansluiting bij deze opgaven en bouw waar nodig nieuwe samenwerking op;
– Zorg dat “we niemand laten vallen”, het kan niet zijn dat hele beroepsgroepen of regio’s niet meer meedoen, hun gevoel van eigenwaarde verliezen en “over de rand vallen”;
– Inzetten op kringlooplandbouw en extensivering onder het motto “minder dieren maar meer boeren”;
– Zorg dat het landelijk gebied bereikbaar blijft, en zet daarbij in niet alleen op OV maar op een mix van -wat ons betreft onorthodoxe- maatregelen, denk aan deelvervoer, liftcentrales, dorpsauto’s en voorzieningen -ook digitaal- naar de mensen toe brengen.

De middelste van dit rijtje houdt me echt bezig. Grote veranderingen leiden tot grote onvrede, complottheorieën en wantrouwen tegen de overheid. Wat je nu ziet, is dat extreemrechts dat kaapt waardoor het voor de rest een taboeonderwerp wordt. Dat moet anders. We moeten iets met die onvrede zonder dat je extreemrechts steunt. Lastig, hier ligt voor mij misschien wel de belangrijkste strategie-opgave voor de volgende periode.

En o ja, kandidaat-burgerleden en kandidaten voor de nieuwe fractie per 2023, nou ja, jullie snappen de oproep.

Peter Schouten