Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 12 juni 2022

Uit de impasse! Kiezen en perspectief bieden.

De plannen van de minister van Natuur en Stikstof vallen in de agrarische sector zwaar en doen pijn. De landbouw van nu is niet toekomstbestendig. In een klein land met veel opgaven en veel mensen en wensen, komen alle sectoren in de knel.
We willen allemaal een landelijk gebied met schone lucht en schoon water, mét boeren en mét natuur. Een Big Bang is nu blijkbaar nodig. De jarenlang gevonden geitenpaadjes en het “wensbeleid” werden afgestraft door rechters. Politieke partijen CDA en VVD die mee hebben gezorgd dat het zover is gekomen schreeuwen nu hard. De CDA-fractie in Overijssel is het niet eens met de plannen, de fractie van de VVD in Overijssel vindt het ook niks. Maar perspectief en oplossingen? Die komen er niet. Meer partijen in Overijssel zullen het beleid afkeuren. Hun redenering in het kort: u doet de boeren dit aan en er is geen stikstofprobleem.

Uit de impasse! Kiezen en perspectief bieden.
Is het angst voor de achterban dat CDA en VVD op lokaal en provinciaal niveau weerstand gaan bieden en ferme uitspraken doen? Want oplossingen om uit het probleem te komen zien wij niet. Wil men wellicht het verzet zo mobiliseren dat ze iets bij kunnen stellen? Populistische landelijke uitingen via BBB dragen ook niet bij aan een oplossing en steunen vooral een sector die daar goed aan weet te verdienen en niet de boeren. Die zijn nu een pion in het spel en richten hun woede niet op die belangenbehartigers. Ook drukken ze de jarenlang verantwoordelijke politieke partijen in de hoek. Een plek waar ze zich heel ongemakkelijk voelen omdat ze weten dat ze verantwoordelijk zijn voor de situatie waar we nu in zitten.

D66, in de persoon van Tjeerd de Groot had enige jaren terug de moed het echte verhaal te vertellen. Hij krijgt, hoe pijnlijk ook, gelijk. Primair moeten we voldoen aan de internationale natuurdoelen. Daar ligt de focus nog steeds op. Dat leidt tot dwingende wijzigingen van de agrarische sector en o.a. het stoppen van rare plannen als het verruimen van Lelystad Airport. En stoppen met blokkendozen, zonder groen en energieopwekking op bedrijventerreinen en mega-datacentra. Door onder andere ook dat te doen ontstaan er mogelijkheden in de publieke ruimte, ook voor economische groei waaronder het bouwen van woningen.

Is er toekomst voor de agrarische sector in Nederland? Ja! Wij zijn ervan overtuigd dat kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw de koers is. De minister neemt dat ook in beleid als uitgangspunt en dat krijgt onze steun. Maar ook dan zal de agrifoodsector aan de bak moeten en zal de consument een eerlijke prijs voor haar voedsel moeten willen betalen. Als je de boer steunt, betaal dan ook een goede prijs voor ons hoogwaardige voedsel. Er zijn al vele initiatieven van boeren die bewijzen dat dergelijke bedrijfsconcepten kansrijk zijn. Dat vergt tijd, en best veel geld en doorzettingsvermogen. Daarvoor moet ruimhartige hulp beschikbaar zijn. Voor de boeren die door willen is daarvoor provinciaal stevige (financiële) hulp. Voor hen die gaan stoppen, om ruimte te maken voor andere ontwikkelingen (natuurversterking, bossen planten, waterbergingen, energievoorziening, bouwen), hoort een goede marktconforme vergoeding en daarmee vrijheid van lasten en een persoonlijk perspectief. Moed is nodig om deze koers te houden want in alle bestuurslagen en bij alle politieke partijen is het besef dat maatregelen heel veel pijn (gaan) doen.

Het is pijnlijk voor het CDA en de VVD en andere politieke partijen die jarenlang veranderingen hebben tegengehouden. Daarvoor worden ze door de traditionele boerenachterban gestraft. Politici in de Staten van Overijssel zouden achter de gedeputeerde moeten gaan staan. Die gedeputeerde in Overijssel ruimt nu de fouten uit het verleden op!

Provincies hebben voordat het Kabinet aantrad al met het coalitiepartijen afspraken gemaakt dat zij op provinciaal niveau de uitvoering willen doen, als de middelen toereikend zijn. Dat is nog niet allemaal klaar maar de routekaart biedt genoeg zekerheid om gezamenlijk aan de slag te blijven. In Overijssel is ruime ervaring in regionale aanpak van grote opgaven. Samen doen zit hier in de grond. Daar moeten we mee voort. Dat kan.

Dus steun voor deze koers! Voor natuur, schone lucht, schoon water en duurzame kringlooplandbouw! Niks doen, ontkennen of “terugboeren” naar het verleden, leidt tot helemaal niks! Die weg past niemand. Moeilijk? Jazeker. Alternatieven?
Helaas die zijn er niet (meer).

Wybren Bakker
D66 Overijssel