Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 17 april 2020

Twente toont daadkracht: Groene energie voor ruim 450.000 huishoudens

Het concept bod van de Twentse regionale energiestrategie (RES) is klaar. De gemeenten hebben hard gewerkt aan het plan om de energietransitie in Twente vorm te geven. Ook de provincie, netbeheerders en het waterschap zijn daarbij betrokken. D66 Overijssel reageert positief op de plannen.

Veel gemeenten in Twente hebben ambities voor een duurzame energieopwekking in hun coalitieakkoord opgenomen. Dit plan sluit zowel aan op die doelstellingen als ook op het landelijke klimaatakkoord. Twente zet in op duurzame warmtebronnen, windenergie en zonne-energie van daken en zonnevelden. De regio wil tot 2030 een jaarlijkse opwekking van 1,5 TWh aan duurzame energie realiseren. Bij het huidige verbruik is dat genoeg voor ruim 450 000 huishoudens.

Wybren Bakker, fractievoorzitter van D66 Overijssel, is hier heel blij mee. “De ambities voor duurzame energieopwekking in Twente liggen hoger dan eerst was ingeschat. Dat is uitstekend nieuws! Gemeenten zetten een eerste forse stap. Nu de plannen openbaar zijn kan eindelijk het gesprek met de inwoners en volksvertegenwoordigers tot stand komen. Zelfs als niet alle plannen lukken is de kans groot dat de regio voldoet aan de doelen uit het klimaatakkoord,” aldus Bakker.

Inwoners en lokaal initiatief

D66 Overijssel wil dat inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties wezenlijke invloed krijgen bij het verdere besluitvormings- en uitvoeringsproces van de RES. Er zijn veel lokale initiatieven in Overijssel. De uitvoering  moet daar op aansluiten en in dit plan is daar ook ruimte voor. Alleen zo kunnen de ambities ook waargemaakt worden.

Solidariteit

Wat D66 betreft worden groepen die financieel minder draagkrachtig zijn als eerste ondersteund bij de energietransitie. Zo ervaren zij ook het snelst de voordelen ervan. Gemeenten en de provincie moeten ervoor zorgen dat iedereen – ongeacht de dikte van de portemonnee – de kans heeft om mee te doen.

Ook solidariteit tussen gemeenten is cruciaal om tot de beste oplossingen te komen, omdat niet iedere gemeente een buitengebied met ruimte voor energieopwekking heeft. Twentse gemeenten willen samenwerken door windturbines zo veel mogelijk bij elkaar te clusteren. Ze denken daarbij aan plaatsing van zon- en windopwekking langs hoofdwegen in Twente.

Innovatie

Ook signaleert de regio nog forse uitdagingen waarvoor ze bij het Rijk nadrukkelijk hulp vraagt. D66 is blij dat Twente oog houdt voor innovatieve ontwikkelingen, bijvoorbeeld groen gas en mogelijk geothermie. Daarbij wegen ook de kosten mee: Middelen die tegen de beste prijs leiden tot de grootste daling van CO2 krijgen wat D66 betreft de voorkeur. Als kennisregio kan Twente met haar bijzondere landschap en uitstekende kenniscentra op het gebied van innovatie een belangrijke rol spelen.

De plannen worden nu eerst landelijk doorgerekend en daarna definitief bevestigd in gemeenteraden, Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van de Waterschappen.