Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 8 juni 2022

Stemmingen bij PS Overijssel van 8 juni

D66 Overijssel stemde vandaag als enige fractie tegen het gaan voeren van een interpellatiedebat over de verkenning voor meer inzet van het Rijk om gemeenten meer te “dwingen” om plekken te regelen voor de opvang van asielzoekers.
Wederom neemt de PVV het voortouw om weer duidelijk te maken dat ze mensen in nood in Overijssel niet willen opvangen. Wij als fractie willen niet elke keer hen een podium geven in de Staten van Overijssel.

Het mag duidelijk zijn dat wij als fractie mensen in nood een goede plek moeten bieden. Dat zullen wij ook vragen van anderen landelijke overheden als wij dat ooit nodig zouden hebben.
Dat het een grote opgave is voor alle gemeenten, in het licht van vele andere opgaven, zijn we ons bewust. We prijzen ons gelukkig dat veel gemeenten bereidheid tonen!

Tevens komen in de PS van 8 juni aan de orde de Jaarstukken Ontwerpbegroting Technology Base Twente. Van Groen Links een motie om de in hun ogen te optimistische grondexploitatie naar beneden bij te stellen. Wij steunen deze motie niet, omdat er binnenkort een evaluatie van bureau Berenschot komt waarover we in PS in debat gaan. Een inhoudelijk standpunt dan is logischer dan nu op de evaluatie vooruit te lopen.