Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 maart 2021

Stedelijk bouwen prima: maar let ook op de dorpen in Overijssel

Het is een goede zaak dat grootschalige woningbouwprojecten extra steun krijgen vanuit de Rijksoverheid. Maar het huidige aanvraagstelsel voor financiële steun zorgt er vooral voor dat grotere steden ondersteuning krijgen bij het realiseren van hun bouwopgaven. Wat D66 Overijssel betreft mag er meer aandacht gaan naar bouwen in de dorpen van Overijssel.

Levendig platteland

Een levendig platteland vraagt ook daar voldoende diverse woningen. En natuurlijk past daarbij een beleid van “inbreiden boven uitbreiden” en moet vooral ook hulp geboden worden om voormalige bedrijfsruimten en terreinen, om te zetten naar woningen voor jong en oud en van sociale huur tot duurdere huur en koopwoningen.

Stad en platteland kunnen elkaar helpen 

D66 is blij dat grootschalige woningbouw een forse boost krijgt van het Rijk door forse investeringen. Die gaan via een aanvraagstelsel naar de grote steden. Daarmee worden woningprojecten sneller mogelijk gemaakt en kan, ook in Overijssel, meer voor starters gebouwd worden. De toenemende vraag en veel te lange wachttijden voor een woning kunnen hierdoor iets gedempt worden. Omdat daarnaast de vraag naar woningen stijgt, mede vanwege het aantrekkelijke woon en leefklimaat, blijft de opgave groot. Stad en platteland kunnen elkaar bij die opgaven helpen.

De tekst hieronder komt uit een persbericht van de provincie Overijssel:

Concreet gaat het nu ook de volgende projecten:
Enschede ontvangt voor de projecten de Kop en Ledeboer, die beide deel uitmaken van de Boulevardzone, 3 miljoen euro waarbij in totaal 703 woningen worden gerealiseerd. Volgens wethouder Jeroen Diepemaat voelt het als een “erkenning dat we als stad goed op weg zijn.” Ook Hengelo ontvangt een aanzienlijk bedrag voor het project Hart van Zuid waar 722 woningen worden gebouwd: 4,2 miljoen euro. Wethouder Mariska ten Heuw geeft aan dat “deze impuls Hengelo helpt om sneller te kunnen starten met de bouw van betaalbare woningen. Jongeren, vakmensen en hoger-opgeleiden kunnen we aan ons binden door het bieden van passende woningen.” Zwolle ontvangt tot slot 3,3 miljoen voor de realisatie van maar liefst 1300 woningen in de Zwartewaterallee. Wethouder Ed Anker: “Dankzij deze erkenning is het ook een belangrijke dag voor alle Zwollenaren die op zoek zijn naar een betaalbare woning.”

De woningbouwimpuls is door het Rijk ingesteld omdat er momenteel een groot tekort is aan betaalbare en geschikte woningen. Met de regeling kunnen gemeenten een bijdrage krijgen om dit tekort op te lossen. De eerste tranche leverde ook al een succes op voor de twee Overijsselse steden Enschede en Deventer. Hoewel Deventer deze keer opnieuw een aanvraag had ingediend, viel zij deze keer buiten de boot. De aanvraag had betrekking op het gebied Keizerslanden met een omvang van circa 1400 woningen. Deventer hoopt met de derde tranche alsnog de aanvraag toegekend te krijgen voor genoemd gebied. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart.

Lees ook:
Verduurzamen woningbouw
Wonen voor iedereen!