Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 4 juni 2011

Statencommissiedag 1 juni 2011

Zo langzamerhand komt het statenwerk op gang. Op de commissiedag van 1 juni werden een aantal interessante onderwerpen behandeld, zoals het Bestuursakkoord 2011-2015, 1000 jongerenplan, het XL Businesspark en de N340.

 

D66 stemt, met kritische kanttekeningen, in met het bestuursakkoord tussen Rijk, Provincies en Gemeenten.

Dit bestuursakkoord legt veel pijn neer bij gemeenten, maar bij de provincies is dat anders. Het uitgangspunt dat er een duidelijke taakverdeling is tussen de overheden, vindt D66 fractievoorzitter Aart Karssen een sterk punt. D66 beoordeelt het zich richten op de kerntaken ook positief.

D66 heeft veel kritiek op de Rijksbezuinigingen op natuur en landschap. Dat is buiten dit akkoord gehouden en zal in een deelakkoord worden geregeld, zoals veel andere zaken. In de komende Statenvergadering van 15 juni zullen voor de deelakkoorden landelijk gebied en economisch beleid moties worden voorbereid. Daarnaast heeft D66 Overijssel haar zorg geuit over een zorgvuldige overdracht van de jeugdzorg van provincies naar gemeenten.

Naast D66 stemden de coalitiepartijen en 50+ in met het bestuursakkoord. De SP en Groen Links zijn tegen. De PvdA moet zich nog beraden.