Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Recht op een verbindend en democratisch bestuur

D66 streeft naar een samenleving met een transparant en democratisch bestuur. Op alle niveaus moeten mensen de mogelijkheid hebben om te bepalen wat er gebeurt en wie er bestuurt. Voor D66 is het geen vraag óf inwoners participeren maar hóe. We willen naar een Democratie van Nu. Van traditionele vormen van inspraak naar het nieuwe beginspraak. Geen inspraak achteraf, maar beginspraak vooraf. Hierbij willen we nadrukkelijk nieuwe digitale mogelijkheden benutten.

Ieder inwoner heeft recht op een goed, verbindend en democratisch bestuur. Tegelijk is betrokkenheid van inwoners ontzettend belangrijk om goed bestuur mogelijk te maken. Participatie begint bij inwoners die zich willen inzetten voor hun buurt, voor cultuur. Voor hun sportvereniging, medemens of voor de publieke zaak. Het is daarbij van belang dat inwoners weten hoe ze kunnen participeren. Net als op elk ander overheidsniveau moet de Provincie vervolgens verantwoording afleggen en controleerbaar zijn. Dit vraagt ook om de nodige waardering en ondersteuning van lokale en regionale journalistiek. D66 vindt het een taak van de overheid om betrokkenheid van inwoners ruimte te geven én te faciliteren. Daarom steunt D66 de ontwikkeling van inwonerscooperaties, waarbij de Provincie de uitvoeringskracht van een inwonersinitiatief stimuleert.

Recht op een verbindend en democratisch bestuur