Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Mobiliteit

Op het gebied van mobiliteit staan we voor grote veranderingen wat betreft de inrichting en het benutten van onze ruimte en infrastructuur. De energietransitie, technologie rond autonoom rijden, veiligheidsmarges op het spoor, de bouw van honderdduizenden woningen in de komende decennia, nieuwe toetreders op de mobiliteitsmarkt; het gaat allemaal zorgen voor de noodzaak om onze mobiliteit op een andere schaal en van een andere inrichting en benutting te voorzien. Hierbij moet worden uitgegaan van de mobiliteitsbehoefte van de reiziger. En waarbij de Provincie staat voor de borging van het publiek belang.

De provincie Overijssel moet blijven inzetten op een goede bereikbaarheid tussen steden, dorpen, kernen en het landelijk gebied. Ook in de kleine plaatsen is een goede bereikbaarheid (met ov) essentieel om de dorpen leefbaar te houden en de maatschappelijke cohesie te versterken. Hierbij is het uitgangspunt dat we trots mogen zijn op het eigen karakter van onze dorpen en steden en dat dat behouden moet blijven.

Mobiliteit