Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Klimaatadaptatie en Energietransitie

D66 wil een integrale aanpak voor klimaatadaptatie en zet haar ambities stevig neer. We gaan voor een provinciaal klimaat- en energieakkoord met concrete doelstellingen en acties voor overheid en bedrijfsleven. D66 zet erop in om waar mogelijk de klimaatdoelen van Parijs te overtreffen – met als stip op de horizon een 100% CO2-neutrale elektriciteitsvoorziening. Ook de transitie naar een circulaire economie is voor D66 belangrijk. Denk daarbij aan principes als ‘van afval naar grondstof’ en ‘de vervuiler betaalt’.

Klimaatadaptatie is de ontwikkeling waarbij de samenleving zich aanpast aan klimaatverandering en de effecten daarvan, om de (toekomstige) schade te beperken en de kansen die de klimaatverandering biedt te benutten.
Energietransitie is een beweging, zoals ook beschreven in het Klimaatakkoord van Parijs, om van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen over te stappen zoals zonne-, en windenergie.

Inleiding
We ontkomen er niet aan. Het wordt natter, warmer, droger en de zeespiegel stijgt. Klimaatverandering is een voldongen feit en blijft - ondanks een aantal nieuwe kansen - een enorme uitdaging die wij als mensheid moeten oplossen. Het raakt ons allemaal, bedreigt het huidige welzijn en de welvaart van iedereen en vraagt actie van iedereen.

Klimaatadaptatie en Energietransitie