Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Gezonde leefomgeving

D66 wil dat de Provincie zich richt op de toekomst, waarin digitalisering, deeleconomie en circulariteit steeds bepalender worden in de directe omgeving. Door innovatie en slimme technologie te stimuleren, maar ook door aandacht te besteden aan de goede verdeling tussen bouw en natuur, streven we naar een hoogwaardig leefklimaat.

De Provincie heeft een belangrijke rol op het gebied van ruimtelijke ordening, natuur en landschap, water en verkeer en vervoer. Hiermee beïnvloedt de Provincie in sterke mate de leefomgeving van de inwoners. Dit onderwerp moet in samenhang worden benaderd. Met de invoering van de nieuwe Omgevingswet gaat dat gebeuren. Bij het inrichten van de ruimte staan behoud en ontwikkeling van natuur en landschap centraal, maar ook de zorg voor een goede infrastructuur en een prettige plek om te wonen en te recreëren.

Gezonde leefomgeving