Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Economie, werk en onderwijs

D66 Overijssel kiest voor versterking van de economie en zet daarvoor in op kennis, innovatie en creatief ondernemerschap. Waar mogelijk stimuleert de provincie circulaire economie. D66 Overijssel streeft naar werk voor iedereen.
D66 zet in op een goed bereikbaar Overijssel met een slim opgezette infrastructuur, die werkgevers aanspreekt. D66 vindt het belangrijk dat de provincie zich hard maakt voor het scheppen van werk. Daarin heeft D66 extra aandacht voor laagopgeleide mensen en MKB als banenmotor.

D66 Overijssel wil een sterke economie met focus op kennis, innovatie en creatief ondernemerschap