Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Ruimte, duurzaamheid, landbouw, natuur en water

Overijssel kent sterke steden en een prachtig afwisselend landelijk gebied. Er zijn historisch waardevolle binnensteden te vinden, markante dorpsgezichten en bijzondere natuur. De provincie is dé gebiedsregisseur voor ruimtelijke ordening. Overijssel kent veel mooie natuurgebieden, waar mensen en dieren tot rust kunnen komen. Deze natuur is nuttig en noodzakelijk. D66 behoudt en versterkt deze bijzondere gebieden, zodat ook toekomstige generaties kunnen genieten van Overijssels natuurschoon. Water is niet alleen een eerste levensbehoefte, het vormt ook de omgeving in Overijssel. D66 onderschrijft de taak van de provincie om veiligheid, kwaliteit en kwantiteit van water te waarborgen. Kosten van waterbeheer hangen samen met gebiedsinrichting en D66 verwacht van de provincie dat zij deze kosten meeneemt

D66 streeft naar een duurzaam Overijssel met behoud aan diversiteit van landschappen