Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Bestuur en Financiën

D66 Overijssel streeft naar democratisering van het bestuur. Uitgangspunt is het democratisch gehalte te verbeteren door de inbreng en kracht van inwoners meer te benutten. D66 zet zich hierbij in voor verdergaande samenwerking tussen gemeenten, waterschap en andere provincies. We streven naar een sluitende begroting waarin voor iedereen duidelijk is welke uitgaven Overijssel kan en moet doen. Daarnaast zetten we in op financieel beleid dat bij tegenvallers eerst kijkt naar de eigen exploitatie voordat reserves worden ingezet. D66 stelt dat provinciale investeringen moeten worden terugverdiend. Zo blijft Overijssel ook in de toekomst financieel gezond.

Burgers betrekken