Steun ons en help Nederland vooruit

Zeggenschap versterkt

Naast een Right to Challenge wil D66 nieuwe instrumenten inzetten om inwoners van Overijssel meer mogelijkheden te bieden tot meedoen. D66 wil dat deze (nieuwe) instrumenten ook voor inwoners met minder digitale vaardigheden toegankelijk zijn. De zeggenschap van inwoners over hun eigen leef- en werkomgeving wordt zo versterkt. Hierover hebben we recentelijk nog goede ervaringen opgedaan rondom Lelystad Airport. D66 juicht het goed luisteren naar en betrekken van actiegroepen als Hoog Overijssel en Wilsum toe. De mening van inwoners is essentieel voor dergelijke belangrijke beslissingen. En ook bij het onderwerp ‘plastic als grondstof’ organiseerden we succesvolle bijeenkomsten met betrokken partijen en inwoners.

Laatst gewijzigd op 10 januari 2019