Steun ons en help Nederland vooruit

Wonen en flexibel bouwen

Er zijn ongeveer 490.000 woningen in Overijssel. De schatting is dat er tot 2030 nog 40.000 woningen bijgebouwd moeten worden. Daarnaast zal vervangende bouw nodig zijn omdat corporaties oude voorraad hebben die niet meer past bij de vraag van de huurder. Sloop en nieuwbouw zijn dan ook noodzakelijk. In Overijssel willen we meer goede seniorenwoningen realiseren, dit onder andere om doorstroming op de woningmarkt te stimuleren en zo meer woningen beschikbaar te krijgen voor starters.

Er bestaat een toenemende behoefte aan meer flexibel bouwen en nieuwe bouwconcepten (kleiner en flexibeler). In stedelijke gebieden is een stijgende vraag naar middenhuur-woningen. De gemeenten zitten nu vast aan (klemmende) afspraken en het blijkt moeilijk meer flexibel in te spelen op lokale wensen en ambities van ontwikkelaars en gemeentebesturen. D66 wil dat de Provincie oog heeft voor deze wensen en gemeenten grotere beleidsvrijheid biedt om daarop in te spelen. Hierdoor kunnen we de lange wachttijd voor huurwoningen korter maken. Gemeenten moeten de ruimte krijgen om, na regionale afstemming, voor specifieke doelgroepen (jongeren, mensen met beperkingen, ouderen) extra te kunnen bouwen. Daarbij blijft zuinig gebruik van de groene ruimte voorop staan en dient de voorkeur aan inbreidingslocaties gegeven te worden.

Laatst gewijzigd op 10 januari 2019