Steun ons en help Nederland vooruit

Vraaggericht vervoer en lokale initiatieven

D66 heeft de blik altijd gericht op de toekomst. Zo zien wij goede innovatieve alternatieven voor het huidige autogebruik, zoals slim en klantvriendelijk openbaar vervoer. Mobility as a Service, vraaggericht vervoer van deur tot deur, hoort hierbij. Zodra de technologie van de zelfrijdende auto veilig is, kan deze snel worden uitgerold. Maar daar moet de infrastructuur klaar voor zijn. De Provincie moet daarop inspelen door ruimte te maken voor de mobiliteitstransitie, zoals het faciliteren van experimenten met slimme mobiliteit en het bieden van meer ruimte voor vraaggerichte concepten. Denk hierbij aan ‘auto op afroep’-systemen als alternatief voor busvervoer in het landelijke gebieden. D66 vindt dat binnen het bestaande budget voor openbaar vervoer 5% vrijgemaakt moet worden om lokale initiatieven te stimuleren die de ‘stille plekken’ bereikbaar houden.

Laatst gewijzigd op 10 januari 2019