Steun ons en help Nederland vooruit

Vestigingsklimaat

Het verbeteren van het vestigingsklimaat is het belangrijkste wat de Provincie kan doen om de economie te versterken. Daarbij ziet D66 vier hoofdlijnen:

  1. Investeren in betere verbindingen boven en onder de grond. Denk hierbij aan verbindingen over spoor, water en weg, maar ook aan een uitstekend glasvezelnetwerk.
  2. Investeren in een kringloopeconomie. Daarbij vindt D66 het van belang dat we investeren in de economie van de toekomst. Zo wil D66 dat een bijdrage aan een circulaire, duurzame economie een belangrijk criterium is bij het verstrekken van subsidies en financiële ondersteuning aan initiatieven. We willen recycling en bestaande grondstoffen nog beter benutten en vanuit een gesloten grondstoffenketen denken. Bovendien wil D66 dat Overijsselse bedrijven bijvoorbeeld door Oost NL ondersteund worden bij het circulair maken van hun businessplannen.
  3. Investeren in een sterke regionale economie, waaronder een vitaal platteland. 7

D66 vindt dat het tijd is voor een versnelde overgang naar een duurzame, circulaire

economie. Daarom zetten we in op maatregelen om deze overgang op alle gebieden te

bevorderen: van onderwijs, economie en samenwerking, tot de bouw, landbouw en

openbare ruimte. Dat doen we onder andere door kennisclusters te stimuleren, subsidies en

fondsen toe te kennen en duurzaamheid in alle aanbestedingen voorrang te geven.

Het bevorderen van meer grensoverschrijdende samenwerking (nationaal en internationaal), onder andere via het Go4Export programma. Bij grensoverschrijdende samenwerking wordt duidelijk en aantoonbaar de koppeling gezocht tussen innovatie, handelsbevordering en investeringsbevordering. Daarnaast worden internationale agenda’s van diverse partijen in de regio op elkaar afgestemd.

Laatst gewijzigd op 9 januari 2019