Steun ons en help Nederland vooruit

Versterken lokale economie en duurzame groei

Duurzame groei wordt het beste aangejaagd en ondersteund in stad en regio, gefaciliteerd door landelijke kaders en beleid. In stad en regio bevinden zich immers de netwerken van bedrijven, universiteiten en scholen. Daar kan innovatie worden gestimuleerd en ontstaan economische clusters. Regio’s krijgen de ruimte en nemen het voortouw. Het economisch beleid van de Provincie moet gericht zijn op het versterken van de lokale economische kracht en specialisatie, met als doelen:

  • het opschalen van de bedrijvigheid;
  • meer van belang te zijn voor regio (o.a. werkgelegenheid);
  • regionale ‘hotspots’ – waar teams van overheden, bedrijven en wetenschap

    samenwerken – te verbinden.

    De Provincie kan meer doen om het (aanbod van) onderwijs in lijn te brengen met de economische structuur. Daarnaast vindt D66 dat de Provincie gemeenten moet stimuleren om hun economisch beleid vanuit regioperspectief te ontwikkelen: economische samenwerking overstijgt gemeentegrenzen. Er is sprake van een zekere ‘energiearmoede’. Het is zaak dat per gemeente en per huishouden onderzocht wordt wat nog meer gedaan kan worden, welke financiële middelen hiervoor nodig zijn en hoe dit te realiseren is. Op wijkniveau kunnen hierover gesprekken worden gevoerd. Het bewustzijn dat verandering nodig is groeit in de samenleving. Daarom is het van belang dat we hierop aansluiten. Financiering is nog te vaak een remmende factor.

Laatst gewijzigd op 10 januari 2019