Steun ons en help Nederland vooruit

Verduurzamen woningbouw

De bestaande woningvoorraad moet verduurzaamd worden. D66 wil dat de Provincie gemeenten ondersteunt om – via een wijkgerichte aanpak – eigenaren te helpen de eigen woning te verduurzamen. We zetten in op energieneutraal bouwen. D66 wil belemmeringen voor corporaties die de bestaande woningvoorraad willen verduurzamen verminderen,

In Overijssel staan veel historische panden die zich moeilijk laten verduurzamen. Eigenaren hikken tegen de hoge kosten aan en bouwkundig is het niet eenvoudig. De provincie zou dan expertise beschikbaar moeten stellen aan gemeenten om inwoners en woningeigenaren te ondersteunen bij deze opgave.

De bevolkingssamenstelling wijzigt in Overijssel. Het aantal mensen van 65 jaar en ouder neemt toe. Een recente enquête van ‘Lang zult u wonen’ toont aan dat 66% van de inwoners van 65 jaar of ouder de eigen woning geschikt acht, ook als men ouder wordt. Er blijkt weinig inzet om eigen woningen levensbestendig te maken. Woningcorporaties dienen dus meer levensbestendige woningen te laten bouwen. Tijdelijke (zorg)woningen op het eigen erf, kleinere leefeenheden voor jongeren, tiny houses en duurzame verplaatsbare woningen bieden mogelijkheden. Ook moet in de vraag naar studentenwoningen in o.a. Zwolle en Enschede voortvarend worden voorzien.

Laatst gewijzigd op 10 januari 2019