Steun ons en help Nederland vooruit

Verbinding met gemeenten

D66 wil samen met regionale partners, op gelijke voet, werken aan grote maatschappelijke uitdagingen. We pleiten voor een permanente dialoog tussen provincie en gemeenten over de bestuurskracht, uitdagingen in de toekomst en de faciliterende en aanjagende rol van de Provincie wanneer die nodig is. Het is juist de rol van de Provincie om mede te zorgen voor een gunstig klimaat waarbinnen – zo nodig – schaalvergroting gerealiseerd kan worden. Dat betekent: meedenken en randvoorwaarden creëren. De inwoners moeten er immers van uit kunnen gaan dat hun lokale bestuur goed functioneert en de beste dienstverlening levert.

Laatst gewijzigd op 10 januari 2019