Steun ons en help Nederland vooruit

Verbinding met de regio’s

De regio wint aan belang. Maatschappelijke opgaven manifesteren zich steeds meer op het niveau van de (stedelijke) regio. Inwoners werken, wonen en recreëren binnen deze ‘daily urban systems’. Gemeenten en maatschappelijke organisaties zoeken elkaar en de Provincie op en vormen samenwerkingsverbanden om deze stedelijke regio’s te versterken. D66 juicht deze ontwikkeling toe. Daarom blijft de Provincie regionale samenwerkingsverbanden in de Regio Twente, de Clean Tech Regio en de Regio Zwolle steunen.

Wel blijft D66 zich zorgen maken over de democratische legitimiteit en bestuurbaarheid van deze verbanden. Bestuur en beleid moeten, wat ons betreft, direct democratisch gelegitimeerd kunnen worden.

Dat betekent dat deze taken dienen te worden behartigd door eigenstandige overheden met een eigen direct mandaat en gekozen vertegenwoordiging, of dat nu een gemeente, provincie of waterschap is.

Laatst gewijzigd op 10 januari 2019