Steun ons en help Nederland vooruit

Verbinding met de partners

Ook binnen een provincie is samenwerking belangrijk voor goed bestuur. Mensen, organisaties en gemeenten zitten boordevol goede initiatieven. Daarbij kunnen ze soms een steuntje in de rug van de Provincie gebruiken. Denk aan samenwerking tussen ondernemers, onderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten en overheden (de vier O’s), energiecorporaties en innovatieve start-ups. De provincie kan een optimaal klimaat creëren waarin mensen, organisaties en gemeenten deze initiatieven kunnen ontplooien.

Laatst gewijzigd op 10 januari 2019