Steun ons en help Nederland vooruit

Uitdagingen om op te pakken

We leven in een schitterende provincie en natuurlijk kent Overijssel ook de nodige uitdagingen. Uitdagingen die wereldwijd aandacht vragen werken door in onze provincie en bepalen in grote mate onze opgaven met betrekking tot nieuwe energie en het terugdringen van broeikasgassen. De omslag naar een circulair economisch verdienmodel dwingt tot maximale innovatie in alle bedrijven, organisaties en in de privéomgeving van elke Overijsselaar. Daarbij is het inkomen in Overijssel gemiddeld lager dan in de rest van Nederland en de werkeloosheid juist hoger. De reistijd naar andere regio’s in Nederland en Duitsland is de afgelopen jaren niet korter geworden en de leefbaarheid staat in sommige gemeentes steeds meer onder druk. De afgelopen jaren zien we het risico op tweedelingen groeien. D66 wil geen samenleving van winnaars en verliezers. Daarom moet de Provincie hier, samen met de gemeenten en maatschappelijke organisaties, meer tegen doen. D66 wil iedereen de kans bieden om mee te kunnen doen. D66 maakt zich hard voor een inclusieve samenleving waar plaats, werk en recht van spreken is voor iedereen.

Daarbij beseffen wij dat ‘de Overijsselaar‘ niet echt bestaat: in Overijssel wonen o.a. Tukkers, Sallanders, Blauwvingers, Stokvissen, Steuren en inwoners van de Kop. De onderlinge verbondenheid in de gehele Provincie is niet vanzelfsprekend, maar die in de regio’s is sterk. En dat is altijd zo geweest. Daar, in de regio’s, zit dus de kracht om als provincie op aan te sluiten en die saamhorigheid te stimuleren.

Laatst gewijzigd op 9 januari 2019