Steun ons en help Nederland vooruit

Toerisme

n de tuin van Nederland is het goed recreëren. We zijn voor vele inwoners en bezoekers een uitstekende recreatieplek. Deze sector breidt zich sterk uit vanwege de toenemende nationale en internationale vraag. Samen met het Rijk wordt ingezet op nog meer bezoekers trekken en D66 steunt dit. Wel moeten voorzieningen toereikend zijn voor de vele gasten en moet rekening gehouden worden met de impact die vele bezoekers kunnen hebben op het woon- en leefklimaat van de inwoners en de algemene voorzieningen. Infrastructuur moet dan ook voldoende beschikbaar zijn voor het elektrisch laden van fietsen en het stallen van campers, vanwege de sterke toename van deze vervoersmiddelen.

Laatst gewijzigd op 10 januari 2019