Steun ons en help Nederland vooruit

Toekomstgerichte erven

D66 wil dat de Provincie boeren stimuleert en ondersteunt bij het toekomstbestendig maken van hun erven. De provincie werkt zo aan behoud van een mooi landschap en aan een goede aansluiting van energieopwekking met het netwerk. Naast zonnepanelen op daken is er natuurlijk ook ruimte voor zonneweides. Echter, D66 vindt dat we dit via dubbelgebruik (bijvoorbeeld schapen of kippen onder zonnepanelen) moeten doen met oog voor de natuur en biodiversiteit, met een duidelijke periode van maximaal 25 jaar en bij voorkeur in combinatie met andere energiebronnen. Zo zet D66 in op een integrale aanpak voor het verduurzamen van landbouw en mogelijke herbestemming voor vrijkomende agrarische bebouwing.

Laatst gewijzigd op 10 januari 2019