Steun ons en help Nederland vooruit

Sport en bewegen

Waar cultuur de smeerolie in de samenleving is, is sport het kloppende hart. Door sport en bewegen komen mensen samen, blijven ze langer gezond en voelen zich vaak prettiger. De provincie investeert in breedtesport en steunt partijen door kennisdeling en bijdragen aan innovaties. D66 vindt dat de Provincie moet aansluiten bij gemeentelijke sportprogramma’s en deze op essentiële punten kan versterken. Denk daarbij aan een combinatiefunctionaris sport in de wijk die kinderen verleidt tot het sporten na schooltijd en het ondersteunen van initiatieven die jongeren aanzetten om meerdere sporten te proberen, zoals het project Sjors Sportief in Enschede.

Accommodaties die sportbeoefenaars aantrekken tot ver buiten de Provincie verdienen

steun van de provincie. Dergelijke voorzieningen kosten veel geld en moeten met overheidsgeld beschikbaar blijven. D66 investeert structureel in sport en bewegen, bijvoorbeeld door nieuwe technologieën te stimuleren (gaming en sport) en door verduurzaming van sportgebouwen mede mogelijk te maken. D66 wil het belang van sport en bewegen blijvend en krachtig onder de aandacht brengen.

Laatst gewijzigd op 10 januari 2019