Steun ons en help Nederland vooruit

Schone vervoersmiddelen

Naast duurzame energie, duurzame landbouw en circulaire economie, is duurzame mobiliteit voor D66 een belangrijke bouwsteen. Onze mobiliteit neemt toe met onze welvaart, maar we willen wel dat die mobiliteit schoon is, zoals de fiets, elektrisch (openbaar) vervoer en elektrische auto’s en scooters. D66 wil dat de Provincie blijft investeren in een hoogwaardige fietsinfrastructuur (zoals fietssnelwegen), openbaar vervoer en goede bereikbaarheid. Om dit zo schoon mogelijk vorm te geven dient de Provincie samen met gemeenten te werken aan de aanleg van snellaadstations en waterstofstations. Voor waterstofstations hanteert D66 als ambitie dat er binnen een cirkel van 100km een waterstofstation dient te zijn. Daarnaast zet de Provincie in op een groter aantal laadpalen. Uitgangspunt hierbij is dat deze spreiding voldoende dekkend is voor zowel stedelijk als landelijk gebied. Het ov rijdt op groene stroom of waterstof en is in de toekomst emissievrij. Vanaf 2020 zijn de stadsbussen emissievrij en in 2025 ook de regionale lijnen emissievrij. Ook moet de binnenvaart worden verduurzaamd, bijvoorbeeld door het stimuleren van walstroom en door goede afspraken te maken over ontgassing.

Laatst gewijzigd op 10 januari 2019