Steun ons en help Nederland vooruit

Schone lucht en luchtkwaliteit

Mensen moeten in een schone en prettige omgeving kunnen wonen en werken. Een goede balans van natuur en bebouwing is essentieel voor een gezonde leefomgeving. Het levert de noodzakelijke compensatie voor de luchtvervuiling in stedelijke en industriële gebieden. Zonder gezonde natuur ook geen gezonde economie. Waar bruisende stedelijke gebieden vaak worden vereenzelvigd met innovatie, zijn landschapskwaliteit en cultureel erfgoed van de landelijke gebieden en dorpen vaak kenmerkend voor de identiteit van een regio en haar inwoners. De Provincie heeft een belangrijke taak in het beschermen hiervan. Daarom moet zij investeren in het behoud en versterken van grote natuurgebieden, veel meer bomen planten, natuurinclusief bouwen en de aanleg van fietssnelwegen stimuleren.

D66 wil dat de Provincie zich richt op de toekomst, waarin digitalisering, deeleconomie en circulariteit steeds bepalender worden in de directe omgeving. Door innovatie en slimme technologie te stimuleren, maar ook door aandacht te besteden aan de goede verdeling tussen bouw en natuur, streven we naar een hoogwaardig leefklimaat.

Om de betrokkenheid van inwoners te stimuleren is het belangrijk om lucht-, geur- en geluidsoverlast zichtbaar en meetbaar te maken. Bijvoorbeeld met dynamische informatie(verkeers-)borden over de luchtkwaliteit in de steden. D66 wil dat de provincie Overijssel een duidelijke rol gaat vervullen in het verbeteren van de luchtkwaliteit. Daarvoor zijn de WHO-normen voor D66 het uitgangspunt. Dit betekent dat ook kritischer gekeken wordt naar bijvoorbeeld de uitstoot in de veehouderij, maximumsnelheden voor autoverkeer en bijvoorbeeld voorlichting over houtstook

Laatst gewijzigd op 10 januari 2019