Steun ons en help Nederland vooruit

Samenwerking

Toekomstvaste oplossingen zijn te bereiken door grensoverschrijdende samenwerking met regio’s. Hierbij kiest de Provincie voor een faciliterende en aanjagende rol. Voor Overijssel is de samenwerking met de provincie Gelderland in Landsdeel Oost – zowel op nationaal niveau als in Europa – van groot belang. De Provincie zoekt hiernaast steeds meer de verbinding met Drenthe, Flevoland, Friesland, Noordrijn-Westfalen, en Nedersachsen. Met gemeenten, Euregio’s, de stedelijke regio’s, de Rijksoverheid en waterschappen. En net zo goed met energiecorporaties, innovatieclusters en ondernemers. Hierin kiest de Provincie een verbindende en faciliterende rol om niet alleen de economische motor verder aan te jagen, maar ook haar maatschappelijke doelen na te streven. We werken intensief samen met onze partners op basis van gelijkwaardigheid.

Laatst gewijzigd op 10 januari 2019