Steun ons en help Nederland vooruit

Samenwerking in Cultuurregio’s

Onze steden moeten een smeltkroes van culturele en publieke voorzieningen zijn. Het is daarbij zaak dat de Provincie echte keuzes maakt. Wat is de kern voor een sterk cultureel klimaat en hoe kunnen we dat helpen vormgeven? Om bruisende en goed verbonden culturele hotspots mogelijk te maken, richt D66 zich in eerste instantie op de stedelijke regio’s. Daarbij hoort ook een goede bereikbaarheid voor bezoekers – om er te komen, en ook om weer thuis te komen na bijvoorbeeld een concert.

Overijssel voert haar culturele wettelijke taken ruimhartig uit. Juist omdat dit ook bijdraagt aan een betere samenleving en economie. Dat doet Overijssel niet alleen, maar in samenspraak met de gemeenten. Overijssel stimuleert dat gemeenten samen aan een regionaal cultuurbeleid werken. Een concreet voorbeeld is de steun van Overijssel aan het

Orkest van het Oosten als een van de pijlers van een sterke culturele sector. Een ander voorbeeld: de stedelijke cultuurregio’s die nu in opdracht van het Rijk ontstaan. D66 wil dat de Provincie de samenwerkende gemeenten en culturele instellingen actief steunt om zich beter aan elkaar en aan de regio te verbinden. Liefst langs concrete inhoudelijke thema’s. Het is van levensbelang voor Overijssel dat we de culturele voorzieningen op peil houden.

Laatst gewijzigd op 10 januari 2019