Steun ons en help Nederland vooruit

Samen komen we tot betere oplossingen

Die bijzondere en sterke verbondenheid moeten we gebruiken om uitdagingen met elkaar het hoofd te bieden. D66 vindt dat we meer en slimmer moeten samenwerken om de uitdagingen in onze provincie op en aan te pakken. Dit doen we samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Oplossingen vinden we samen, met vertrouwen in elkaar en een positieve blik op de toekomst.

Om tot eerlijke en goede oplossingen te komen is het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen zich betrokken voelen en de kans hebben om mee te werken. De invloed van inwoners op het beleid in de Provincie is daarvoor nu nog te beperkt.

D66 wil een vitaal en innovatief platteland, een circulaire economie en aandacht voor het klimaat in alles wat we ondernemen. Wij werken aan sterke stedelijke regio’s die onderscheidend zijn vanuit hun eigen kracht en beter verbonden worden met elkaar, het westen, noorden, Gelderland, Brabant, Duitsland en Europa. De provincie heeft de positie om deze verbinding tussen onze regio’s en naar buiten effectief te maken.

D66 wil dat de Provincie met ambitie en trots aan de slag gaat met deze uitdagingen. Vooruitkijken, met nieuwe concrete oplossingen en samen met onze inwoners werken aan een verdere duurzame ontwikkeling van onze regio.

Laatst gewijzigd op 9 januari 2019