Steun ons en help Nederland vooruit

Regio’s

De provincie werkt zo veel mogelijk samen om de regionale economie te versterken. Overijssel haakt aan bij regionale programma’s zoals de Agenda voor Twente, de economische agenda van de Regio Zwolle en de agenda van de Clean Tech Regio, en ondersteunt deze ook financieel. Zo verbindt de Provincie partners aan een duurzame economische ontwikkeling, goede voorzieningen en een sterker vestigingsklimaat. D66 is in het bijzonder positief over bottom-up initiatieven zoals de Regiodeals. Het doel is om met bijdragen van de Provincie cofinanciering uit te lokken en een multipliereffect te bereiken. We willen op deze manier samen met Rijk en Regio’s werken aan onze gezamenlijke opgaven. D66 ondersteunt daarmee de notitie ‘Kansen in Overijssel’.

Op het gebied van de arbeidsmarkt moet er tussen de regio’s meer samengewerkt worden. Organisaties die mensen vanuit langdurige werkloosheid naar een baan moeten helpen zijn nog niet effectief genoeg. Nieuwe innovatieve initiatieven op dit vlak, zoals bijvoorbeeld het project 8ting en de inzet van sport, als met het IJslandse initiatief Youth of Iceland, moeten ruim baan krijgen. D66 meent dat de focus moet liggen op preventie van werkloosheid onder jongeren en dat innovatief en multidisciplinair werken tot betere oplossingen leidt.

Laatst gewijzigd op 9 januari 2019