Steun ons en help Nederland vooruit

Referendum

D66 kiest, onder nieuwe uitgangspunten, voor het mogelijk maken van een bindend correctief referendum. Het Nederlandse stelsel van evenredige volksvertegenwoordiging zorgt voor sterke representatie. Maar deze representatie is niet altijd perfect. Door een ‘noodrem’ in te bouwen, krijgt de kiezer de kans om de Staten van Overijssel terug te roepen. Een noodrem in de vorm van een correctief referendum. De leden van de Staten, met een politiek mandaat dat is afgegeven tijdens de verkiezingen, kunnen alleen worden teruggefloten als het politiek mandaat van de referendumuitkomst groter is. D66 kiest daarmee niet voor een opkomstdrempel, maar voor een uitkomstdrempel. De hoogte van de uitkomstdrempel is dan gekoppeld aan de opkomst bij de laatste Statenverkiezingen. Alleen als het aantal tegenstemmen gelijk of groter is dan de helft plus een van de opkomst van de laatste Statenverkiezingen, telt de uitslag.

Laatst gewijzigd op 10 januari 2019