Steun ons en help Nederland vooruit

Recht van amendement

Om iedereen in Overijssel de kans te geven inhoudelijk betrokken te raken, introduceert D66 het inwonersrecht op amendement. Een dergelijk amendement kan worden ingediend als een aantal mensen – gelijk aan de provinciale kiesdeler – zijn handtekening zet onder het amendement. Zo heeft het amendement een vergelijkbare democratische legitimiteit als een amendement dat is ingediend door een Statenlid. Het recht op amendement vergroot de betrokkenheid bij de besluitvorming. Het is een versterking van de representatieve democratie, zonder dat het de helderheid van de besluitvorming aantast. Een wijzigingsvoorstel dat via deze weg binnen de Staten van Overijssel behandeld moet worden heeft gewicht en is duidelijk ingebed in een bestaand politiek proces.

Laatst gewijzigd op 10 januari 2019