Steun ons en help Nederland vooruit

Preventie

D66 wil iedere inwoner verleiden om elke dag minimaal een half uur te bewegen of te sporten. Dat is preventie die leidt tot een gezondere samenleving. D66 wil een dynamisch Overijssels Sportakkoord, mede gedragen door alle gemeenten en sportorganisaties in Overijssel. In dat akkoord ligt vast wie wat waarvoor investeert en welke doelen we collectief nastreven. Elk jaar is een update beschikbaar en kunnen partijen – inclusief het bedrijfsleven – aansluiten bij (nieuwe) ontwikkelingen.

Laatst gewijzigd op 10 januari 2019