Steun ons en help Nederland vooruit

Openbaar vervoer per bus

Het huidige concept van busvervoer past niet meer binnen de ontwikkelingen op mobiliteitsgebied. We moeten mobiliteit veel meer gaan zien in het principe van ‘mobility as a service’. D66 wil dat busmaatschappijen de mogelijkheid krijgen om flexibel in te spelen op de vraag van de klant. We moeten onze denkrichting over busvervoer verschuiven van aanbod- naar vraaggericht. Dit betekent dat we bussen niet meer verplichten om lijndiensten te rijden (aanbodgericht), maar dat bussen mogen experimenteren met vraaggericht rijden (bussen op aanvraag of afroep). Ook hier houdt D66 als ambitie aan dat wanneer er in de Randstad om twaalf uur ’s nachts ingestapt wordt, men nog veilig thuis moet kunnen komen. In de praktijk betekent dit dat ov-aanbieders ervoor moeten kunnen kiezen om lijndiensten aan te bieden na twaalf uur, maar dat zij ook vervoer kunnen regelen wanneer de klant daarom vraagt.

Laatst gewijzigd op 10 januari 2019