Steun ons en help Nederland vooruit

‘Natuurlijke’ verbindingen

D66 wil tussen onze natuurgebieden (het Nationaal Natuur Netwerk (NNN), onze Nationale Parken, Nationale Landschappen en Natura-2000-gebieden) robuuste verbindingen leggen. De eisen waaraan die nieuwe natuur moet voldoen liggen vast en bieden tegelijk ruimte voor nieuwe economische dragers in het buitengebied, ruimte aan agrarische en recreatieve ondernemers in de (beleefbare) natuur en verschillende vormen van natuurbeheer. Natuur- en terreinbeherende organisaties zijn – samen met het Overijsselse Particulier Grondbezit (OPG) – belangrijke en waardevolle partners bij het in stand houden en benutten van het rijke Overijsselse buitengebied. D66 maakt zich hard voor behoud en het versterken van de groene BOA’s (buitengewone opsporingsambtenaren, zoals boswachters en faunabeheerders). Wij vinden het belangrijk dat de natuurwaarden in stand gehouden worden en dat zij die de natuur beschadigen (bijvoorbeeld door drugs- of afvaldumping) gestraft moeten worden. Ook natuur heeft recht op goed toezicht. Samenwerken met alle partners in een gebied is de beste manier om tot passende en duurzame resultaten te komen.

D66 wil bufferzones rondom natuurgebieden fors verstevigen en deze gebieden beter met elkaar verbinden. Deze grotere en robuustere buffers zijn waarborgen voor het behoud en kwaliteit van natuurgebieden. Tevens kunnen deze zones benut worden voor het opwekken van duurzame energie met oog voor behoud van landschap en biodiversiteit.

Laatst gewijzigd op 10 januari 2019