Steun ons en help Nederland vooruit

Living labs

De provincie kan experimenteerruimte creëren door het toestaan van ‘living labs’. Met ontheffingen kan in de praktijk getest worden of initiatieven voor duurzame kringloop tussen bedrijven daadwerkelijk werken. In een volgende stap kan ook de regelgeving aangepast worden.

D66 wil discussies omtrent veehouderijen stoelen op resultaten uit wetenschappelijk onderzoek én een duidelijke visie. Vanuit de principes van kringlooplandbouw ontstaat een nieuwe balans tussen wat de bodem aan kan en het aantal dieren dat er gehouden kan worden. Dit geldt ook bij het voeren van dieren met reststoffen of de hoeveelheid mest die dieren produceren die afgezet moet worden in de eigen kringloop. Uiteindelijk kan dat leiden tot de noodzaak de veestapel op bedrijfsniveau te beperken. Door in te spelen op andere behoeften uit de samenleving – waaronder biologische landbouw, voedselbossen, ruimte voor nieuwe economische activiteiten van agrariërs en afzet van producten in de eigen omgeving via lokale coöperaties – ontstaan andere verdienmodellen.

Laatst gewijzigd op 10 januari 2019