Steun ons en help Nederland vooruit

Liefde voor landschap

Ons landschap is van ons allemaal. Landschap draagt bij aan het welzijn van onze inwoners, onze toeristische aantrekkelijkheid, het vestigingsklimaat en het realiseren van ruimtelijke ambities. Overijssel is rijk aan een mooi historisch landschap en natuur die beide in de afgelopen decennia achteruit zijn gegaan. Het landschap van Overijssel verbindt, vooral wanneer het verhaal achter het landschap bekend is. Daarom zet de Provincie nu al in op verschillende projecten. De Provincie dient, conform haar rol en taak, minstens 30 jaar vooruit te kijken. Samen met partners en gemeenten is het mogelijk om het langjarig beheer van het landschap verder uit te bouwen.

Ook boeren hebben een rol in behoud van natuur en landschap. D66 wil dat agrariërs die zich inzetten voor natuurinclusieve landbouw hiervoor worden gewaardeerd. Immers, boeren die een bijdrage hebben geleverd aan het creëren van natuur en landschap, zitten vast in een systeem dat steeds maar groter en rendabeler moet. Als het landschap een verantwoordelijkheid is van ons allemaal, dan hoort daar ook een blijvende financiële investering bij. Iedereen moet structureel gebruik kunnen maken van stimuleringsfondsen voor een gevarieerde groene omgeving. De Provincie moet een krachtig signaal blijven afgeven, door de bestaande landschapsfondsen verder financieel te versterken. Zonder provinciale overheidssteun komt het niet goed met de kwaliteit van dat landschap, maar hiervoor moet de Provincie wel één van meerdere partners in de financiering zijn.

Een goede verdeling van natuur en bebouwing is essentieel voor een gezonde leefomgeving. Een omgeving met veel natuur is voor veel bedrijven en werknemers een belangrijk gegeven. Natuur kun je ook zien als aanjager van de economie en als compensatie voor de vervuiling in stedelijke gebieden.

Laatst gewijzigd op 10 januari 2019