Steun ons en help Nederland vooruit

Landschappen

Ook de unieke Overijsselse landschappen behoren tot ons erfgoed. Juist daarom moeten we die beschermen. D66 wil minimaal eens per vier jaar een inventarisatie door het kadaster van

alle landschapselementen in Overijssel. Ook pleit D66 voor het ontsluiten van een digitale kaart waarop alle landschapselementen staan, zodat inwoners inzage krijgen en wijzigingen door kunnen geven. We hechten aan ons landschap en willen dat in tact houden voor de toekomstige generaties. D66 wil duurzaam onderhoud aan het landschap ondersteunen via de agrarische collectieven. De provincie voert actief toezicht uit op onze kwetsbare landschappen.

Laatst gewijzigd op 10 januari 2019