Steun ons en help Nederland vooruit

(Kringloop)landbouw

Overijssel is dé landbouw- en natuurprovincie. We hebben grote kennis van de landbouw en zijn blij met onze boeren. Boeren zijn innovatief en produceren uitstekende producten voor de lokale, Europese en mondiale markt, en pakken tegelijk hun rol in natuur- en landschapsbeheer. Maar hier valt ook nog veel te winnen. Het karakter van agrarische bedrijvigheid verandert. Zowel bepaalde vormen van veehouderij als teelt van gewassen zijn minder grondgebonden en vinden plaats in een (ruimtelijk gezien) meer industriële omgeving. Vaak gaat het hierbij om innovatie en duurzame manieren van produceren. D66 wil dat het mogelijk wordt om agroparken aan te wijzen. Hier kunnen duurzame kringlopen tot stand gebracht worden.

Laatst gewijzigd op 10 januari 2019