Steun ons en help Nederland vooruit

Klimaatverandering

Steeds heviger regenval en minder groen in de steden: we zien steeds vaker tunnels en hele woonwijken onder water lopen. Ook kunnen vitale en kwetsbare functies zoals drinkwatervoorziening, internet en elektriciteit uitvallen. Is bij extreme regenval het ziekenhuis nog wel bereikbaar en is er wel elektriciteit om de nodige zorg te leveren? De gevolgen voor onze gezondheid en de natuur zijn groot, diverse flora- en faunasoorten verdwijnen of meer exotische soorten nemen hun plaats in. Klimaatverandering is niet gemakkelijk te keren, maar we hebben wel een keus in het beperken van de gevolgen ervan.

Tegelijk zijn er echter ook kansen voor nieuwe landbouw en toerisme. Ook in de woningbouw liggen nieuwe mogelijkheden. In steden worden steeds vaker natuurlijke waterbergingen als oplossing voor wateroverlast aangelegd en wonen aan water is daardoor flink in opkomst. D66 wil dat deze kansen onderzocht en gepakt worden.

Laatst gewijzigd op 10 januari 2019